CÔNG TY CP ĐT XD TM ĐỒNG THUẬN

DONG THUAN INVESTMENT CONSTRUCTION AND TRADING J.S.C

 • 1.2.jpg
 • 20120305-taisao.jpg
 • 20140614_084948.jpg
 • 20140617_104503.jpg
 • 20140706_083810.jpg
 • 20140909_221554.jpg
 • 20140917_022335.jpg
 • 20150512_175155.jpg
 • 20151204_165643.jpg
 • 20160104_164942.jpg
 • 20160112_154246.jpg
 • 20160115_165034.jpg
 • 20160117_170206.jpg
 • banner_nha-thau.jpg
 • Banner_thicong.jpg
 • chuyenghiep.png
 • image-1401101953696-v.jpg
 • image-1402743644680-v.jpg
 • image-1405128093047-v.jpg
 • nha hai tang.jpg

Thẩm tra thiết kế, dự toán

Email In PDF.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident..

.

Thẩm tra thiết kế, dự toán

Email In PDF.

Thẩm Tra:

- Thiết kế: Để hồ sơ thiết kế đảm bảo chất lượng thì trong quá trình thi công sẽ tránh được sai sót của thiết kế và khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo được chất lượng về mỹ thuật và kỹ thuật.

- Dự toán: Để tránh những sai sót trong quá trình lập dự toán thì Chủ đầu tư cần phải thẩm tra lại dự toán, dự toán có chi phí và khối lượng xây dựng công trình tương đối đúng theo giá thị trường và những qui định về lập dự toán của Việt Nam, thì Chủ đầu tư sẽ chuẩn bị đủ và quản lý đúng những khoản chi phí đầu tư trong suốt quá trình triển khai xây dựng công trình.

.

Mẫu công trình

 
 
 
 
cmd_matong
kinhdoanh
 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5